Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 3712 Sajósenye, Petőfi út 14.
Telefon: 06-46/397-035
Fax: 46/ 397-150

Tárgyi feltételek
Gyermekeinket egy tágas, világos, jól felszerelt, 2009. tavaszán felújított csoportszobában fogadjuk.
Jelenleg 15 fővel, egy vegyes csoporttal működik az óvoda.
A gyermekeket két óvodapedagógus és két dajka látja el.
Pedagógiánk
A gyerekek nevelésénél maximálisan figyelembe vesszük a családi hátteret. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, a kölcsönös bizalmat.
Nevelési elveink alapja a differenciált bánásmód. Minden kisgyermeket egyénileg, saját képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni.
Elsődleges szerepet kap a játék, hisz az óvodások a játékon keresztül tanulnak legkönnyebben.
Fontos a szeretetteljes, vidám légkör, amelyben a gyermek biztonságban érzi magát.
Nevelési területeink

 • Anyanyelvi nevelés
 • Testi nevelés
 • Mese-vers
 • Művészeti tevékenységek /ének-zene, ábrázolás/
 • Környezeti nevelés
 • Matematikai nevelés
Foglalkozásainkat mikrocsoportos formában tartjuk, így a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően életkorukhoz igazodva tudjuk fejleszteni. Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapos szabad levegőn való játékot, mozgást, melyben tágas, gyepes udvar biztosítja a lehetőséget.

Hagyományaink, ünnepeink

 • Gyermekek születés- és névnapjának megünneplése
 • Mikulás ünnep
 • Karácsony
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Évzáró ill. ballagási ünnep

Egyéb szolgáltatások, kiegészítő foglalkozások

 • Hitoktatás

2009. októberétől óvodán kívüli költségtérítéses tevékenységek:

 • Angol nyelv
 • Zeneóvoda, néptánc