Ökumenikus Templom

templom4Sajósenye ökumenikus temploma a község akaratából épült a római katolikus, református és görög katolikus felekezetűek használatára, lelki javára. Ennek megfelelően misék, istentiszteletek is a római katolikus, református ill. görög katolikus szertartás szerint tarthatók benne lehetőség szerint mennél inkább betartva a felekezetek közötti egyenlőség, az ökumenizmus szellemét. Egymás istentiszteleti alkalmain más felekezetűek is részt vehetnek, azonban legyenek figyelemmel arra, hogy eltérő liturgikus szokásaikkal ne zavarják a rendet. A templom a rendszeres istentiszteleteken túl más célra is használható a Sajósenye Ökumenikus Templomáért Alapítvány/továbbiakban alapítvány/ Kuratóriuma ill. az Önkormányzat Képviselő-testületének engedélyével /pl. Ökumenikus istentisztelet, esketés, lelki témájú zenés-műsoros alkalom…stb./ A misék, istentiszteletek rendjét a mindenkor szolgálatot teljesítő lelkipásztorokkal egyeztetve, a lakosság akaratát nagymértékben figyelembe véve kell meghatározni.A templom berendezése az ökumenizmus szellemiségét tükrözően legyen nemesen egyszerű, élő virágokkal díszített. A belső és külső berendezés kizárólag csak a mindhárom felekezet akaratát képviselő Kuratórium egybehangzó akaratával módosítható a lelkipásztorok egyetértésével. Tárgyi adomány nem fogadható el.

 

 

Istentiszteletek rendje: Minden vasárnap a lelkipásztorokkal való egyeztetés szerint.
Hónap
1. Vasárnap: Görög katolikus szertartás szerint
2. Vasárnap: Református szertartás szerint
3. Vasárnap. Római katolikus szertartás szerint
4. Vasárnap: Református szertartás szerint
5. Vasárnap/ ha van/: Egyeztetés szerint valamelyik felekezet.
Ünnepi istentiszteletek rendjét előzetesen a lelkipásztorok egyeztetik, szertartás mindhárom felekezet liturgiáját részben figyelembe véve együtt

Lélekharang

templom5

A sajósenyei lakosok több éves dédelgetett vágya valósult meg 2008. 10.23.-án, ugyanis lélekharang felszentelésére került sor.
Számunkra azért is megható és kedves a lélekharang megépítése, mert közadakozásból az egyszerű emberek forintjaiból valósult meg.
Külön említést érdemel a harang “születése”, hiszen számunkra teljesen idegen emberek adományozták Budapest és környékéről. A harang 2008. 10. 23.-án 14 órai kezdettel a Sajósenyei Temetőben Ökomenikus Istentisztelet keretében három egyházi vezető részvételével került felszentelésre.